FANDOM


Sa mga pahinang itoy itinatakda ang kawakasan ng kapangyarihang lumikha. Matapos ang maraming digmaan sa pakikipagtalo kung ang kapangyarihan bang lumikha ay dapat na makamit ng kung sino mang naisin ito, ang pinal na kapasyahan ay inilalatag na ngayon dito.

Ang kapangyarihang lumikha ay hindi lamang kapangyarihan. Higit sa kakayahan, ito ay karapatan. Tanging ang karapat-dapat ang pinagkalooban ng pagmamay-ari, katungkulan at prebelehiyo na sa sukdulang kaangkinan ay karapatang likas at natatangi na hindi maaaring angkinin nino man liban ng pinagkalooban. Hence, the right to write new articles -- create new ones -- has become an exclusive prerogative of Angmayakda. While anyone can edit, the original is a title kept and maintained by the creator -- angmayakda.

NANG TUMIGIL ANG LAHAT NG ORASAN... LIBAN SA ISAEdit

Their number is growing. Every minute. At galit sila. Labis na nga nilang nilasing ang mga sarili nila sa paniwalang magagawa nila anomang naisin. Na sila nga ang may-ari ng mga pahina nila. Ng mga pahina sa Facebook. Sa Yahoo. Sa Twitter. Buong akala talaga nilay mapaiiral nila ng walang katapusan ang pilit pagpapaniwala sa buong mundo (pati na mismo sa sarili nila) na walang nagmamay-ari ng cyber space. Na hindi na abot ng kamay ng batas at ng gabelo ng katarungan ang kalawakan.

Marahil nga. Hindi ko ngayon nanaising tiyakin sa sarili ko kung ang mga kamay nga ba ng batas ang dapat na umabot sa kanila o ang matutulis na sungay ni SATANAS. Hindi ko alam. Hindi ko muna gustong alamin.

Maraming larawan ang sumagi sa isip ko kanina ng mabuklat ko sa Facebook ang mga pahina na nagsusulong ng pagkakaisa para labanan ang TIMELINE. Nagagalit sila dahil ang dating kalayan sa kung anong naisin nilang gawin sa kani-kanilang mga pahina (at sa nakaaalam ng mga lihim, sa kahit kanino pamang mga pahina... sa kahit kung kanino pa mang kaluluwa) ay nagtapos na nga.

Simpleng Facebook application lang siya; TIMELINE. At oo, yun nga ang akala nila. Dahil bago, hayun at nagsipaglundagan sila. Nakalulungkot nga lang na huli na ng malaman nila na sa minsang CLICK pala nila'y topu-topu na; wala nang bawian. At halos magsipagsigawan nga sila ngayon. Galit. Hindi na sila makabalik sa dati nilang pahina. Ang kinalalagyan nila ngayon, iba na ang likaw sa dating mga pahinang kilalang-kilala nila. Na sa labis

pagka-alam ay dinungisan nila. Ng hanggang gusto nila. Ng higit sa kaya nilang gustuhin pa.

Hindi nga kaya ito tinawag ng internet. Isang malaking-malaking sapot. Pasensiya na sa mga madikit sa sapot ng Haring Gagamba. Hanggang dyan nalang po. Kung anong susunod na mangyayari sa mga susunod pang kabanata ay wala na kayong magagawang iba pa kundi maghintay ay magpaubaya. Dahil kahit iuntog ninyo ang ulo niyoy wala na po kayong magagawa.

SA MGA NALIGAW NA SAYSAY NG MGA KATAGA, WALANG IBANG SINISI ANG WIKA KUNDI ANG LIKONG-PAGTATABIL NG DILAEdit

At hindi nga lang ang orasan ang tumigil sa pagtatampo, maging ang mga WIKA ay napagod sa walang-kabusugang pagnanasa ng tao. Sa hiram na talino, natanaw nila ang pamiminto ng isang dambuhalang dellubyo.

February 1 nitong kasalukuyang taon, nasaid ang balon ng kaalaman. Tulad kung paano nilang natanay at inasahan, naganap ng tuwiran ang kanilang malaon nang pinangangambahan na sa kabila ng pinagsama-sama na nilang kaalaman, wala silang nagawa upang manlang sanay ilihis ang delubyo. Sa karaniwang gamit, kinasanayan na nating unawain ang salitang DOMAIN bilang kakabit ng katagang "Domain Name". Sa mundo ng World Wide Web, kilala natin ito bilang ang salita o kataga na kumakatawan sa mga pahinang pinagsisidlan natin ng kung ano mang impormasyon o datus na nasa anyo ng siping elektronikong pagkakalimbag.

('itutuloy ang pasalaysay na anyo ng pagsusulat ng artikulong ito matapos makalikom ng sapat na Bond Papers ang Tanggapang Pampanulatan na gagamitin sa paglilimbag ng sipi ng mga pahina. Samantala, mangyaring ituloy nalang muna ang pagtunghay sa mga susunod na kaganapan ng kasalukuyang Kabanata ng Kwento sa buod nitong anyo na matatagpuan sa Mga Lihim na Kuwaderno na nasa ilalim ng pag-iingat ng May Akda.)

Ganon pa man, magandang araw parin.

MABUHAY!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.