FANDOM


ANG WAKAS NG SANGLIBUTANEdit

Marami tayong narinig na mga kwento sa kung kailan at paano darating ang wakas ng mundo. Kadalasan, ang mga hula ng pagwawakas ay naglalarawan ng pagkawasak. Kung hindi ng kalawakan ay ng sangkatauhan. Pagkawasak sa pamamagitan ng mga kalamidad at digmaan.

Ang katotohanan, ang gayong paglalarawan ng wakas ay hindi na maari pang maganap. Una, dahil ang mga kwentong narinig natin noon ay sadyang mga kathang isip lamang na ipinalaganap upang ikubli ang tunay na magiging kaganapan ng pagwawakas; at, ang antas ng ating kasalukuyang sibilisasyon ay may taglay nang sapat na kakayahan upang bigyang lunas o kaya ay iwasan ang gayong mga kaganapan.

ANG PAGSAPIT NG PAGWAWAKASEdit

"I will come like a thief iin the night."

At nang sumapit ang pagwawakas, tahimik ang lahat. Ang pangkaraniwang tao ay walang kamalay-malay narating na pala ng kanyang sibilisasyon ang WAKAS.

Hindi magwawakas ang lahat sa pamamagitan ng WAKAS bagkus ay sa pamamagitan ng pagkasumpong sa WALANG-HANGGAN.

At nasumpungan nga natin ang buhay na walang hanggan. Sa kasawiang palad, hindi natin inakalang ang pagkakasumpong palang ito ang siya magiging kawaksan ng lahat -- ang APOKALISIS.

Basahin din ang sulating The Last Book

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.