FANDOM


Mga pisikal at materyal na bagay na kumakatawan sa higit nakatataas na kamalayan o yaring mga karunungan na nalilihim sa literal na reyalidad. Ito ang mga materyal at pisikal na sisidlang karunungan na nagsisilbing tagapagpahayag ng ugnayan ng iba pang mga antas ng reyalidad.

See also Metacom.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.